Uncategorized

Är din förening hårt påverkad av Corona? Nu kan du söka krisstöd av Sverok

Nu finns det ett krisstöd från Sveroks riks för alla föreningar vars ekonomi  och verksamhet drabbats av Covid-19 pandemin. Stödet är tänkt att täcka upp för föreningar som inte får tillräckligt stöd från sina lokala kommuner, regioner eller distrikt och som därför kan behöva lägga ner sin verksamhet.
Om din förening riskerar att behöva lägga verksamheten kan ni ansöka om stödet.

Klicka här för att komma till ansökan