Styrelsen

Styrelsen 2023

Styrelsen 2023
Ordförande: Michel Rowinski
Kassör: Jerk Fogelqvist Utterström
Sekreterare: Vakant
Ledamot: Cecilia Sjödin
Ledamot: William Väisänen
Ledamot: Vakant

Revisorer: Gustav Ålander Elis Låås
Revisorersättare: Ingen i år.

Valberedare: Vakantsatt (Delvis hanterat av styrelsen)