Styrelsen

Styrelsen 2022

Styrelsen 2022
Ordförande: Michel Rowinski
Kassör: David Eriksson
Sekreterare: Vakant
Ledamot: Jerk Fogelqvist Utterström
Ledamot: William Väisänen
Ledamot: Cecilia Sjödin

Revisorer: Sanna Hedlund
Revisorersättare: Ingen i år.

Valberedare: Oliver Nordwall