Utgångspunkter

Här hittar du info om ramarna för uppdraget, hur man kan tänka och bedömningskriterier.

Utgångspunkter

 • Alla får komma in med ett förslag. Detta ska vara en demokratisk process alla medlemmar i föreningar i distriktet får komma in med förslag. Detta för att vi tycker att alla föreningar och medlemmar i ett förbund eller distrikt ska få tycka till när man ändrar en logotyp och ett distrikts visuella identitet.
 • Synliggöra distriktet. Förslagen ska synliggöra hela distriktet eller dess regioner som helhet men det kan vara något helt nyskapande vars uttryck kan bli ett kännetecken som arbetas fram över åren och blir distriktets nya visuella identitet. 
 • Kopplingen till Sverok måste vara med men inte så det förväxlas lätt.
  Distriktet har idag en logotyp som ursprungligen är förbundets logotyp med vårt distriktsnamn under det. Dvs Sverok Mälardalen. Och den grafiska profilen är sammankopplad med förbundet.  Det är ett kännetecken som har varit för likt förbundet och inte hjälpt distriktet att synas i våra föreningars verksamhet eller i andra sammanhang. Då vi har sett till förväxling lika förbundet.

  Så det vore bra med ett kännetecken/visuell identitet som framhäver Mälardalen och alla våra regioner men samtidigt har en tydlig koppling till att vi är Sverok. När folk ser logotypen ska de tänka Sverok Mälardalen inte Sverok som en del gör idag.
 • Förbundet får anpassa till övriga distrikt.
  Förbundet kommer få möjlighet att anpassa distriktets framtagna förslag under förutsättning att man inte går för långt ifrån det förslag som distriktets medlemmar beslutat/tagit fram.

Bedömningskriterier

 • Hur distinkt loggan är, hur enkelt det är att minnas loggan.
 • Hur bra den representerar alla regioner i distriktet eller distrikten som helhet.
 • Hur bra representerar loggan Sverok och Sverok Mälardalen samt synliggör Sverok Mälardalen som en egen enhet inom Sverok.
 • Hur enkelt kan loggan skalas i olika storlekar.

Hur man kan tänka

 • Allting som ger en konkret idé räknas.
 • Man får rita en bild, animera, skissa, skriva en text eller utgå från ett redan befintligt material ex. en bild som redan finns men till en tydligt beskrivning hur man tänker att bilden kan anpassas till en logotyp. Man kan använda det grafiska designverktyget Canva som kan underlätta skapandet.
 • Alla distrikt kommer att få nya logotyper.
 • Förslag från förbundet omfattar regionala väsen.

Nedan är lite inspo på väsen i Mälardalen.

Västmanland – Gruvrået


Uppland – Gårdstomten

Sörmland – Älvorna

Inriktning  Vatten/Mälaren det som förenar oss lite granna

Inriktning Landskapsvapen
Västmanland   Sörmland   Uppland

Vad händer om inga förslag kommer in?

Då kommer styrelsen att skapa ett eller två förslag som man kommer diskutera med de två största föreningarna i varje region samt 3 slumpmässigt utvalda föreningar för att få in deras input.
Detta kommer sedan bearbetas vidare till två förslag som alla föreningar får ta ställning till på årsmötet i mars.