Mötesprotokoll

För oss i distrikt Mälardalen är transparens viktigt, som medlem i en Sverokförening har du rätt att veta vad den demokratiskt valda distriktstyrelsen arbetar med och hur. Här hittar du protokoll från årsmöten och styrelsemöten från ett antal år tillbaka. Kommande protokoll kommer laddas upp här.

Årsmöten
Årsmötesprotokoll 2016
Årsmötesprotokoll 2017
Årsmötesprotokoll 2018
Årsmötesprotokoll 2019
Årsmötesprotokoll 2020
Årsmötesprotokoll 2021
Extra Årsmötesprotokoll 2021
Årsmötesprotokoll 2022
Korrigerad Punkt 19 i Årsmötesprotokoll 2022 genom beslut på årsmötet 2023
Årsmötesprotokoll 2023

Styrelsemöten
2019
Konstituerande möte – 24/2
Styrelsemöte – 28/3
Styrelsemöte – 17/6
Styrelsemöte – 04/9
Styrelsemöte – 08/12

2020
Styrelsemöte – 09/2
Styrelsemöte – 08/3
Konstituerande möte – 07/4
Styrelsemöte – 28/4
Styrelsemöte – 7/6
Styrelsemöte – 12/7
Styrelsemöte – 2/9
Styrelsemöte – 11/10
Styrelsemöte – 4/11
Styrelsemöte – 16/12

2021
Styrelsemöte – 4/3
Konstituerande styrelsemöte – 2/5
Styrelsemöte – 9/6
Styrelsemöte – 24/8
Styrelsemöte – 15/9
Styrelsemöte – 14/10
Styrelsemöte – 8/12
Per Capsulammöte – 16/12

2022
Styrelsemöte – 15/1
Konstituerande styrelsemöte 31/3
Per Capsulam Beslut 10/4
Styrelsemöte 21/4
Styrelsemöte – 19/5
Styrelsemöte 5/6
Styrelsemöte 16/7
Styrelsemöte 17/8
Styrelsemöte 31/8
Styrelsemöte 5/10
Styrelsemöte 6/11
Styrelsemöte 4/12
Per Capsulam Beslut 22/12

2023
Styrelsemöte 22/1
Styrelsemöte 19/2
Per Capsulam Beslut 22/2
Konstituerande styrelsemöte 19/3
Styrelsemöte 12/4
Styrelsemöte 9/5
Styrelsemöte 7/6
Styrelsemöte 23/8
Styrelsemöte 20/9
Styrelsemöte 18/10
Extrainsatt Styrelsemöte 28/10
Styrelsemöte 9/11 (Ej beslutmässigt så dagordningen är uppladdad)

Kommande
Styrelsemöte 6/12