Mötesprotokoll

För oss i distrikt Mälardalen är transparens viktigt, som medlem i en Sverokförening har du rätt att veta vad den demokratiskt valda distriktstyrelsen arbetar med och hur. Här hittar du protokoll från årsmöten och styrelsemöten från ett antal år tillbaka. Kommande protokoll kommer laddas upp här.

Årsmöten
Årsmötesprotokoll 2016
Årsmötesprotokoll 2017
Årsmötesprotokoll 2018
Årsmötesprotokoll 2019
Årsmötesprotokoll 2020
Årsmötesprotokoll 2021
Extra Årsmötesprotokoll 2021

Styrelsemöten

2019
Konstituerande möte – 24/2
Styrelsemöte – 28/3
Styrelsemöte – 17/6
Styrelsemöte – 04/9
Styrelsemöte – 08/12


2020
Styrelsemöte – 09/2
Styrelsemöte – 08/3
Konstituerande möte – 07/4
Styrelsemöte – 28/4
Styrelsemöte – 7/6
Styrelsemöte – 12/7
Styrelsemöte – 2/9
Styrelsemöte – 11/10
Styrelsemöte – 4/11
Styrelsemöte – 16/12 Kommer inom kort

2021
Styrelsemöte – 4/3
Konstituerande styrelsemöte – 2/5