Projekt

Sverok Mälardalen deltar ofta i projekt, ibland sådana vi själva leder och andra gånger hakar vi på andras projekt och evenemang. Tidigare har vi t.ex. fått stöd för och genomfört projektet ”Spela lika” där vi utformade en likabehandlingsplan samt höll i utbildningar om jämställdhet och inkludering.

2020 var ett tufft år. Tanken var att vi skulle delta i den nationella satsningen Fantastiken månad. Vi hade också en godkänd projektansökan från region Västmanland. Tyvärr blev båda de och mycket annat istället på grund av Coronapandemin.

Framtida projekt kommer vi skriva om här.