Sök bidrag av Sverok Mälardalen

Distriktet kan hjälpa medlemsföreningar på flera sätt. Delvis har du som medlemsförening möjlighet att söka bidrag från Sverok Mälardalens distrikt. Sverok Mälardalen har två typer av bidrag; projektbidrag och lokalbidrag. Dessa kan sökas oberoende av varandra. Bidragen finns för att främja spelhobbyn i Uppsalas, Sörmlands och Västmanlands län.

Ansökningsperioder 2024 (Preliminärt enligt förslag beslutas på årsmötet 20240316):
Lokalbidrag: Två tillfällen, ansökan inne senast 31/5 och 30/11
Projektbidrag: Två tillfällen, ansökan inne senast  31/5 och 30/11

Totalt är det budgeterat (enligt förslag) 25 000 kr i lokalbidrag och 55 000 kr i projektbidrag för 2024. Vi delar normalt dessa summor lika över ansökningstillfällena.

Instruktion och informationen finner du här.
Ska ni ansöka? Läs instruktionen och fyll i och bifoga detta dokument.
När ni genomfört det ni ansökt kan ni göra en utvärdering och skicka in till oss. Här är en mall ni kan använda. Vill ni ha den i ett annat format maila oss.

Vi har också en del roliga saker till utlåning. Här har både medlemsföreningar och andra organisationer möjlighet att låna. Spana in det här.