Bidrag

Tack för att du gör din röst hörd!

Vi vill börja med att ge ett stort tack till dig som läser detta.

Tack!

Vi vill genom några bidrag till våra medlemsföreningar visa vår uppskattning för det ni gör på spelkulturen generellt och specifikt kring framtagandet av den grafiska profil som vi vill ska representera oss alla.

En gåva
Ett tack till er alla i form av en gåva skapad av distriktsstyrelsen till alla som deltar och skickar in ett bidrag som följer de ramar vi satt. Oavsett om det slutligen används, blir inspiration eller bara ett tecken på demokratisk deltagande och kreativitet bland våra medlemsföreningar och medlemmar.

500 kr
500 kr i bidrag till de medlemsföreningar som tar fram ett förslag som blir ett av de fem som Distriktsårsmötet ska rösta om i Mars. Detta bidrag kan användas till inköp av material och saker till sin medlemsförening.


1000 kr
1000 kr i bidrag till det förslag som tar sig hela vägen och som blir grunden för vår nya grafiska profil och logotyp. Detta bidrag kan användas till inköp av material och saker till sin medlemsförening.


Som ett sista tack för att våra medlemsföreningar i Mälardalen som har deltagit i framtagandet av en ny grafisk profil kommer vi att publicera namnet på alla medlemsföreningar, med ebas-länk om man så vill, som har deltagit med förslag, röstning på årsmöte eller på andra sätt gjort sin röst hörd under processens gång.