Kallelse: Det är dags för Sverok Mälardalens årsmöte!

Posted on Uncategorized

Vi är ett stort distrikt med 3 regioner därför blir det ett hybridmöte man kan deltaga på fysiskt eller digitalt. Vi bjuder även på resekostnaderna ifall ni vill komma fysiskt men har en bit att åka.

När? Lördagen den 16 mars kl 13-16
Vi bjuder på lunchmingel från kl 12:00 då ni t.ex. kan ställa frågor till oss i styrelsen.

Var? Fysiskt i Studiefrämjandets lokaler på Pilgatan 8C i Västerås eller Digitalt via Sverok Mälardalens Discord-server.

Vad? Årsmöte där vi går igenom det gångna året, bestämmer vad distriktet ska arbeta med i år och hur vi ska fördela våra pengar i förhållande till detta.

Extra speciellt i år

Stöd till förbundet
Vi kanske ska besluta om ett avtal där vi kommer att stödja Riksförbundet med upp till 30 % av vår årliga budget i utbyte med tjänster och fortsatt stöd samt annat som distriktet och dess föreningar behöver. Exempelvis tillgång till juridiks expertis om en kassör försvinner från jordens yta.

Mer intäkter än budgeterat
Vi har hunnit få beslut om sökta medel från våra regioner.
Därför är budgeten för år 2024 uppdaterad på intäktssidan gällande detta samt punkterna ”Summa” och ”Stöd till förbundet” på utgiftssidan. 

Detta har medfört att det finns 20 961 kr mer att fördela år 2024 om man fortfarande siktar på samma negativa resultat (- 12 000 kr) som i den ursprungligen föreslagna budgeten.

Ny distriktsprofil
Det ska tas beslut om vilka som blir de fem förslag som medlemmarna kommer att rösta om i april/maj.

Samt när och hur omröstningen kommer att gå till.

Ni kan läsa mer här:
https://malardalen.sverok.se/nya-profilen/
https://malardalen.sverok.se/tidsram/

Oavsett hur ni deltar får ni väldigt gärna meddela oss så vi lättare kan planera deltagande och mat för de som kommer.

Efter mötet så kommer det bli traditionsenligt spelande. Och vi kommer att ha med oss alla vinnare av Spiel des Jahre. av 2021-2023 

Från 2021 MicroMacro Crimecity, Paleo och vinnaren i barn kategorin Dragomino.
Från 2022 Cascadia, Living Forest och vinnaren i barn kategorin Magic Mountain.
Från 2023 Dorf romantik, Challengers! och vinnaren i barn kategorin Mysterium Kids

Spela dessa själv eller få en demonstration.  

Ni kommer också kunna vinna brädspel, rollspelsböcker och annat kul då vi lottar ut en del av de spel och utrustning vi har.

Deltagande och rösträtt
Alla som är med i en förening får delta men ni får också skicka ombud med rösträtt. Hur många beror på medlemsantal:
2 ombud för upp till 25 medlemmar
3 ombud för 26-50 medlemmar
4 ombud för 51-75 medlemmar
5 ombud för 75-100 medlemmar
6 ombud för 101 medlemmar och därutöver

Handlingar, motioner och nomineringar
Inga kommentarer har inkommit  angående kommande verksamhetsplan eller budgetar som presenterades på vårt julmingel den 16/12.

Tänk på att vi under året kommer arbeta med riksförbundet gällande ett avtal som berör upp till 30 % av våra medel.

Motioner / Förslag till distriktsstyrelsen
Har ni förslag på saker som ska hanteras på distriktsårsmötet? Då kan ni skicka in dem alternativt kontakta distriktsstyrelsen ifall ni behöver hjälp med formuleringar eller annat.
Dessa ska vara inskickade senast 12:59 16/2

Kommer förslag in senare kommer det behandlas som en övrig fråga. Dvs en fråga som inte kunnat anmälas i förväg. Vilket normalt innebär att man inte fattar beslut i frågan om det inte är en ren formalitet.

Nominera mera på Nominera 
Nomineringen är nu öppen men då vi har en vakantsatt valberedning så kommer styrelsen administrera hanteringen av nomineringar. Så har ni någon ni vill föreslå hör av er.

Distriktsstyrelsen kommer ta emot nomineringar och när man accepterat publicera dessa kandidater i möteshandlingarna till årsmötet

Det kommer alltså inte finnas någon beredning eller förslag. Däremot finns det en enkät man som nominerad kan svara på och dessa svar kommer finnas tillgängliga för alla som vill få lite mer information om kandidaterna.

All information om förtroendeposterna mm hittar nu här. https://nominera.se/sverokmalardalen

Vill ni ha alla årsmöteshandlingar skickade per mail kontakta oss på info+16@malardalen.sverok.se

LÄNK TILL ÅRSMÖTESHANDLINGAR
Årsmöteshandlingar

Senast 12:59 2 mars ,dvs 2 veckor innan mötet kommer allt finnas upplagt och uppdaterat enligt plan men redan nu finns några dokument som gjordes till Julminglet 2023 men dessa kan alltså uppdateras. 
 
Här finns vår stadga för er som vill hålla koll på att vi gjort allt rätt 🙂 Sverok Mälardalens stadgar

Read more >

Ny grafisk profil – kom med förslag på logotyp

Posted on Uncategorized

Som en del av er redan uppmärksammat har vårt moderförbund uppdaterat sin grafiska profil och då samtidigt gjort en hel del förändringar i de kännetecken som utgör vår logotyp och som i stort varit oförändrat sen starten.

Vi vet att alla inte varit nöjda med detta och där kan ni föreningar förstås alltid höra av er till oss eller direkt till förbundet eller varför inte ta upp det på Riksmötet.

Men vår nya distriktsprofil är inte färdig ännu. Bland annat då vi nämligen vill att ni våra medlemsföreningar och medlemmar självklart ska få vara med i den processen. En logotyp ska ju representera hela Mälardalens distrikt som är både stort och varierat på olika sätt vi har ju tre hela regioner och nästan en miljon människor boendes här. Så innan vi ändrar på vår för att passa in med förbundets vill vi att ni ska få tillfälle att tycka till.

Så det närmaste månaderna kommer vi arbeta fram ett arbetssätt där ni kommer kunna komma med förslag på ny distriktsprofil och sedan efter att ett urval görs kommer våra medlemmar och deras föreningar vara med i bestämmandet över vårt slutgiltiga förslag till vilket tecken som ska representera oss alla på distriktsnivån.

Det kanske kommer var det ni alla tycker bäst representerar spelkulturen, eller kanske blir det en sammansmältning av den nuvarande och den nya eller något mer.

Vi lämnar er med två hjärnomruskande förslag.

Read more >

Kom på Årsmöten hos Studiefrämjandet

Posted on Uncategorized

Torsdagen den 23 april kl 18:00 kommer Studiefrämjandet Sörmland ha sitt årsmöte i Eskilstuna.

och

Torsdagen den 25 april kl 18:00 kommer Studiefrämjandet Uppsala Västmanland har sitt årsmöte i Uppsala.

Det innebär en möjlighet för oss att vara med och påverka vårt studieförbund!
Studiefrämjandet vill ge människor kunskap och kraft att forma sin framtid.


Vi inom Sverok använder idag Studiefrämjandet för att få stöd på olika sätt för genomförandet av olika aktiviteter samt tillgång till deras lokaler. Vi har sedan förra året arbetat med att tydliggöra vilka resurser och lokaler vi kan få tillgång till och när dessa är tillgängliga.

Men är det något mer ni saknar? Någon fråga ni vill ska driva?
Vill du vara med på årsmötet?


Rösträtt och närvaro på mötet.
Sverok är en medlemsorganisation i Studiefrämjandet.
Varje regional enhet som får utse ett ombud med rösträtt och ett närvaro och yttranderätt.  Distrikt Sverok Mälardalen räknas som en regional enhet.
 
De lokala enheterna kan utse 3 ombud totalt och får utse varsitt ombud med närvaro och yttranderätt.
Ni Sverok föreningar som läser detta räknas som lokala enheter.

Anmälan till Studiefrämjandet i Sörmland ska skickas in senast 8 april.
Hör av er till oss senast 29 mars så kan vi samordna vilka som kommer som ombud med rösträtt och vilka med bara närvaro och yttranderätt.

Anmälan till Studiefrämjandet i Uppsala-Västmanland ska skickas in senast 25 mars.
Hör av er till oss senast 23 mars så kan vi samordna vilka som kommer som ombud med rösträtt och vilka med bara närvaro och yttranderätt.


Lämna Namn, Adress, E-post och mobilnummer samt vilkets sorts ombud ni vill skicka.
Vill ni stanna för lättare förtäring efteråt meddela specialkostbehov om ni behöver det.

Använd gärna följande mail info+sf@malardalen.sverok.se


Ni kan även nå oss via info@malardalen.sverok.se eller på vår facebook eller Discordserver.

Read more >

Två veckor kvar till årsmötet

Posted on Uncategorized

Här finns ett anmälningsformulär för er som kommer.

Handlingar och nomineringar

Inga kommentarer har inkommit har  angående kommande verksamhetsplan eller budgetar som presenterades på vårt julmingel den 16/12.

Tänk på att vi under året kommer arbeta med riksförbundet gällande ett avtal som berör upp till 30 % av våra medel. Och vi kommer hantera vår grafiska profil.

Vill ni ha alla årsmöteshandlingar skickade per mail kontakta oss på info+11@malardalen.sverok.se

LÄNK TILL ÅRSMÖTESHANDLINGAR
Årsmöteshandlingar

Vi har fått in två fått in några nomineringar men hoppas ni som vill vara aktiva dyker upp eller hör av er till valberedningen då ni vill att vår verksamhet fortsätter även detta år.

Här finns de på vår nominator sida https://nominera.se/sverokmalardalen/elections/view

Read more >

Från Ordföranden:

Posted on Uncategorized

Året har inletts med lite mindre action från er distriktsstyrelse. Vi har behövt vila upp oss och samla kraft inför det nya året. Så arbetet har puttrat på bland annat med fixandet av bidragsutbetalningar och annat.

För innan årets slut så hann vi besluta om massor med bidrag till våra underbara föreningar och deras projekt och lokalbidragsansökningar. Vi önskar alla våra föreningar ett stort lycka till med allt ni ska göra detta år och ser fram emot er framtida rapportering.

Vi har åstadkommit mycket under 2023 och arbetat vidare för att lägga en beständig grund och utrymme för nya saker. Vi håller nu inom kort på att förbereda starten av en utvärdering av delar av det arbetet. Främst hur det fungerar att söka och få beslut om bidrag. Och vi har redan fått in en hel del bra kommenterar från er föreningar och hoppas få ännu mera detta år.

Vad har vi gjort förra året då? Jo deltagande på Nördmässa, Sveroks Slag, Pride, Riksmöte, Kulturnatt, Spellovsaktiviteter, Regionsansökningar, stöd till föreningar och arbete med Meet & greet. För att bara nämna några av sakerna vi gjort eller arbetat med.

Tanken som genomsyrat allt arbete de senaste åren som nu har varit att ska finnas en grund för allt vi gör och utvärdering när vi gjort det. Så man som ny eller intresserad har en enkel väg in och utrymme för just sin vision för distriktet. Det ska också bli tydligt för intresserande vad vi gör och hur vi arbetar för er föreningar, mest tydligt hur vi hanterar era ansökningar om bidrag.

Nu har vi snart årsmöte och vi har preliminärt lagt upp två ansökningsperioder att söka bidrag på. Så funder en eller två gånger om att söka er till distriktet som förtroendevald det är utvecklande och kul.

En av de viktigaste sakerna vi kommer göra på årsmötet är att prata med er om vårt kommande avtal med Riksförbundet Sverok. Så jag ber alla att bli insatta i frågan om ge oss era åsikter kring detta.  

Den andra viktiga saken blir att ordna klart med vår nya distriktsprofil som ni alla har fått möjlighet att bidra till och kommer få möjlighet att rösta om i vår. 

Solen har gått ner sedan länge när jag skriver detta. Och snart kommer detta skickas ut och börja läggas ut på sociala media/hemsida. Men det tog alltså ett tag och det är viktigt att alla vet om att det blir så ibland både som ordförande och styrelseledamöter, för mycket, och vi måste ta hand om varandra och försöka göra vårt bästa.

Det är en av anledningarna av vi sedan ett år har en punkt på våra dagordningar för att fråga varandra hur vi mår. Och under det gånga året har nog alla i styrelsen haft en period där man behövt kliva åt sida och ta en paus längre som kortare. Och vi fortsätter utveckla hur vi hanterar allt detta. För ett starkare Sverok Mälardalen.

Så glöm inte att ta hand om er och tack för detta verksamhetsår vi ses på årsmötet 16 mars!

Michel Rowinski,
Ordförande
Sverok Mälardalen  

Om DU vill försäkra att Sverok Mälardalen fortsätter frodas framöver så är du mer än välkommen att söka till styrelsen eller höra av er med frågor kring detta.

Skriv till info@malardalen.sverok.se eller på vår facebook eller Discordserver.

Read more >

Avtal och Krisstöd till riksförbundet

Posted on Uncategorized

Under 2024 kommer vi tillsammans med övriga distrikt och vårt riksförbund, Sverok, att fortsätta diskutera och arbeta fram olika förslag på hur vi kan stödja riksförbundet och vad vi får i utbyte.

Vad handlar detta om då?

Jo det är så att vårt riksförbund har blivit av med en hel del av de bidrag de fått tidigare år. Vilket fått till följd att man inte har pengar att behålla all verksamhet och då har riksförbundet kommit till oss med ett avtal de velat diskutera. Ett avtal som skulle innebära att upp till 30 % av våra beviljade regionbidrag skulle betalas till dem i utbyte mot att vissa för oss distrikt viktiga tjänster består och annat som vi vill fylla avtalet med.

Nu är vi inne i en fas när vi arbetar med ett avtal som är tänkt att sträcka sig en längre tid om inte riksförbundet får högre bidrag igen.

Tanken är att fortsätta prata med er om vad detta betyder och vad vi vill få i utbyte. Exempelvis tillgång till juridiks expertis om en kassör försvinner från jordens yta. 

 
Hur påverkar det distriktet?
Detta skulle inte påverka vår budget i stort, utan ligga nära de budgetar och storlekar på utbetalningar av bidrag som vi gjorde innan pandemin.

Men om våra bidrag vi söker minskar så kan det bli en påtaglig minskning. Och om man jämför med de senaste åren kan det bli en minskning då vi haft höjda bidrag till er föreningar de senaste två åren.

Men som det ser ut ni så har vi helt enkelt en så pass bra ekonomi och intäkter att vi i dagsläget kan genomföra vår verksamhet ge ut stöd och vi har dessutom nära för mycket tillgångar ibland.


Hur mycket rör det sig om isf? Som mest 30 % av våra beviljade regionbidrag eller ca 40000-55000 kr i dagsläget.

Så kom till årsmötet eller hör av er på annat sätt så vi får kontakt och kan diskutera kring detta.

Men är det något mer ni saknar? Någon annan fråga ni vill ska driva? Vill du vara med på årsmötet. Hör i så fall av eller eller ta upp det med oss på distriktsårsmötet!

Read more >

Uppsala Stadsbibliotek Spellördag 16/2

Posted on Uncategorized

Vi har haft kontakt med Uppsala Stadsbibliotek och har de vill samarbeta med oss i distriktet och framförallt med er föreningar.

Spelaktivitet Spellördag 16/2
Så nu på lördag den 16/2 kommer vi befinna oss där mellan 11-15. Och förutom massa roliga brädspel och rollspel kommer vi informera allmänt om spelkulturen.

Om ni vill hänga på hör av er till oss annars så kan ni alltid skicka ett infoblad vi kan sätta upp på plats och informera om er fantastiska förening på sådant sätt.

Inte Uppsalanära men vill vara med?
Även om denna aktivitet riktar sig till de föreningar som är Uppsalanära så får ni övriga gärna höra av er till oss i styrelsen ifall ni skulle vilja ha liknande aktiviteter där ni bor så kan vi samla in och göra lite kontaktförsök i övriga delar av vårt distrikt.

Read more >

Vi fortsätter Jakten på ny distriktsprofil.

Posted on Uncategorized


Nu är det bara några dagar kvar för er föreningar att bidra med era tankar kring detta. Den 11 februari måste de sista förslagen komma in.

För som ni säkert märkt har vårt riksförbund ändrat sin grafiska profil och samtidigt bytt logotyp. Vi inom distriktet behöver därför få en egen grafisk profil som representerar oss. Gärna en som synliggör Mälardalens distrikt på bästa sätt men samtidigt visar samhörigheten med Sverok i stort! 

Vad tycker du representerar Sverok Mälardalen? Vad ser du framför dig? Vad vill du se? Vad skulle få dig att säga detta är distrikt Sverok Mälardalen?

Skicka in era idéer, teckningar, bilder, referenser eller vad som till: info@malardalen.sverok.se

Som tack för hjälpen kan just din Sverokförening få ett bidrag, för mer info se fliken Bidrag.

Vill du veta mer om hur det hela går till?

Kika på fliken Ny profil på vår hemsida https://malardalen.sverok.se

Vi hoppas vi får ett bidrag av just din förening

Read more >

Från Ordföranden:

Posted on Uncategorized

Hej och hå hösten tuffar på. Hoppas ni har det fint där ute med regnrusk och snöblandat nedfall i krokarna. Det är mörkt men blir snart ljusare igen.

Och en av ljusglimtarna har ni föreningar stått för, i from av aktiviteter som ni anordnade under spellovet. Stort tack för detta och vi hoppas kunna besöka fler av er nästa år men det vi sett har varit en fin gemenskap som välkomnar med det stora Sverokhjärtat. 

Inom kort kommer även vi välkomna er våra underbara föreningar till Julmingel, en tid där vi visar upp distriktet och låter er som tycker och tänker kring vår nuvarande och framtida verksamhet få en smarrig och god plattform att prata med oss vid.

Men innan dessa blir det både dags för årets sista ansökningsperiod med bidragsutdelning i december och inledningen av jakten på den nya profilen eller blir det den gamla? Ni bestämmer!

Vilket ni 10 föreningar som åker på Sveroks Riksmöte i Bålsta också gör där. Vi önskar er lycka till med mötet och hoppas vi ses där under viktiga och avgörande moment.

Vi fortsätter vårt arbete med att skapa ett bättre distrikt för alla ni där ute och då spelar förstås era åsikter stor roll om vad vi ska göra och vad vi ska tänka på. Så hör hellre av er en gång för mycket än en för liter 🙂

Hoppas vi ses på riksmöte eller julmingel annars kanske på mailen via era ansökningar eller bidrag till den nya profilen.

/Michel Rowinski,

Ordförande

Sverok Mälardalen 

Om DU vill försäkra att Sverok Mälardalen fortsätter frodas framöver så är du mer än välkommen att söka till styrelsen eller höra av er med frågor kring detta.

Skriv till info@malardalen.sverok.se eller på vår facebook eller Discordserver.

Read more >

Presentation av en förtroendevald

Posted on Uncategorized

Vem är du?

Jag heter Elis, är 15 år och bor i Knivsta.

Vad gör du i distriktet:

Min roll i distriktsstyrelsen är revisor.

 Vad är din relation till SVEROK annars?

Utanför min revisorsroll i år så är min koppling till Sverok att jag och mina vänner startade en rollspelsförening ganska nyligen som är med i Sverok.

Vad är ditt favoritspel?

Jag väljer att säga mitt favorit datorspel vilket för nuvarande är Valorant.

Read more >

Årsmötet närmar sig men först återigen the return of vårt julmingel

Posted on Uncategorized

Vi kommer återigen att ha ett julmingel dit vi välkomnar er våra föreningar.

Årets julmingel går av stapeln i Uppsala den 16 december kl 12-18.

Adress Ljusbärargatan 2 (3 tr Studiefrämjandet)

Lokal: Alba
Resekostnader: Behöver ni hjälp med resekostnader hör av er till oss på mail eller discord så löser vi det.


Det är ett tillfälle för er föreningar att träffa oss och även varandra och diskutera saker ni vill ta upp med oss samt lämna synpunkter på vår verksamhet.

Vi har med oss förslag på verksamhetsplan och budget för nästa år som man kan lämna synpunkter på redan nu istället för två veckor innan årsmötet. Dessa planer är utarbetade utifrån de som preliminärt beslutades på årsmötet 2023.

Vi har nästan tillgång till alla spel distriktet har på plats och efter en timmes genomgång och mingel blir det dags att avnjuta pepparkakor, gröt och annat julgodis. Testa någon av vinarna från årets Spiel des Jahre Dorf Romantik, Mysterium Kids och Challengers och mycket annat.

Varmt välkomna in i värmen lördag den 16 december önskar distriktsstyrelsen

Read more >