Uncategorized

Återigen dags att söka bidrag & uppdaterade rutiner

Höstens andra ansökningsperiod tar slut den 30 november.

Sverok Mälardalen hjälper sina medlemsföreningar på olika sätt. Ett av dessa är att medlemsföreningar alltså har möjlighet att söka bidrag.
Sverok Mälardalen har två typer av bidrag; projektbidrag och lokalbidrag. Dessa kan sökas oberoende av varandra.

Bidragen finns för att främja spelhobbyn i Uppsalas, Sörmlands och Västmanlands län.

Ansökningsperioder för 2021: 

Lokalbidrag: ansökan inne senast 31/8 

Projektbidrag: två tillfällen, ansökan inne senast 31/5 och 30/11 

Vi kommer även att ha hela 44 000 kr att dela ut då ingen förening skickade in en ansökan i våras. 
Så fundera vad ni vill göra i vår och vässa era digitala pennor och börja förbereda er. 

Detta år har vi också varit extra intresserade av att få reda på hur man kommer kunna se att ni fått bidrag från Sverok Mälardalen i er projekt. 

Därför har vi även uppdaterat våra rutiner och information som ni kan hitta här

Det som vi gjort nu är att lägga in följande: 

Synliggöra Sverok Mälardalen  

Hur kommer ert projekt eller er lokal att synliggöra distriktet Sverok Mälardalen. Vi vill förstås att så många som möjligt känner till distriktet och vad vi gör och hur man kan engagera sig på olika sätt inom Sverok.  
 
Så här tänker vi att ni visar att vi är med på ett hörn för att få ett projekt att gå i hamn eller kunna hyra en lokal. Det kan vara digitalt eller fysiskt eller på annat sätt.  
 
Det finns också möjligheter att få viss utrustning eller marknadsföringsmaterial för att underlätta kring detta. Saker som kylskåpsmagneter eller vår logga laminerad i ett stort format förutom rent informationsmaterial.

Detta görs i syfte att tydliggöra distriktet men också för oss att få mer insyn i vad för verksamheter vi är med om att bidra till. En del av er gör redan detta idag.  

Men oavsett detta så kommer vi hjälpa till genom olika sorters profilmaterial osv.  

Vänliga hälsningar
Distriktsstyrelsen