Från Ordföranden:

Posted on Uncategorized

 Då var det dags igen nytt verksamhetsår i full swing framåt!

Några färre i styrelsen men alla veteraner från förra året redo att fortsätta det arbete vi inlett 2021 och fortsatt 2022.

Vi kommer dock att minska ner på våra ambitioner i år så att vi alla orkar med hela året och se att få hjälp från våra föreningar där så är möjligt när vi ordnar eller samordnar olika evenemang i våra regioner.

Vi ser alla fram emot Pride, Kulturnatt och andra roliga saker. Vill ni vara med eller hjälpa till hör av er till mig. Arbetet med t.ex. Uppsala Pride håller redan på att startas upp.

Framtiden ser vi försiktigt positivt på, vi har mer och mer av en stabil grund att genomföra vår verksamhet utifrån och får mer och mer uppskattning av er och andra för det arbete vi lyckas genomföra. Stort tack för detta och vi hoppas kunna göra ännu mer för er föreningar där ute.

Vi har de senaste månaderna varit i både Västerås och Uppsala på föreningars årsmöten samt genomfört vårt eget i Eskilstuna. Vi hoppas kunna besöka några fler av er föreningar men får ni inte besök är ni alltid varmt välkomna att höra av er eller besöka oss när vi ordnar julmingel och liknande. Dörren står öppen.

Till sist kommer vi fortsätta vårt samarbete med Studiefrämjandet dels genom att göra dem bättre på att visa vad de kan erbjuda till just Sverokföreningar och dels genom att placera ut mer och mer av våra resurser och tillgångar hos dem som ni kan använda er av i er verksamhet.

Hoppas att ni kommer få möjlighet att genomföra de evenemang ni älskar i år och glöm inte bort att det är en ansökningsperiod som är aktiv redan nu.

Njut av solen ordentligt nu när den börjar komma fram!
Michel Rowinski
Ordförande
Sverok Mälardalen  

Om DU vill försäkra att Sverok Mälardalen fortsätter frodas framöver så är du mer än välkommen att söka till styrelsen eller höra av er med frågor kring detta.

Skriv till info@malardalen.sverok.se eller på vår facebook eller Discordserver.

Read more >

Dags att söka lokal & projektbidrag!

Posted on Uncategorized

Sverok Mälardalen hjälper föreningar i Mälardalen på flera sätt. Ett av dessa är att medlemsföreningar har möjlighet att söka bidrag.

Sverok Mälardalen erbjuder två typer av bidrag; projektbidrag och lokalbidrag. Dessa kan sökas oberoende av varandra.

Bidragen finns för att främja spelhobbyn i Uppsalas, Sörmlands och Västmanlands län.

OBS!
Inför 2023 så har vi återigen två ansökningsperioder över året men nästan lika mycket bidrag budgeterat som under 2022. 

Lokalbidrag & Projektbidrag:

För lokalbidrag och projektbidrag finns två ansökningsperioder. För första tillfället ska ansökan skickas in senast 31/5 och för det andra tillfället 30/11

Så vill ni arrangera något under sommaren eller hösten så är det tillfället i maj ni ska sikta på och tänker ni redan på nästa års hyror eller saker på våren är det tillfället i november som ni bör söka till.

Återkoppling
Och ni som tidigare sökt glöm inte bort att återkoppla hur det gått.
Vi har en enkel guide med två exempel från hur föreningar gjort tidigare

Avsökningsrutiner.
Har ni frågor kring er ansökan tveka inte att höra av er. Om ni skickar in er ansökan senast den 25/5 eller 25/11 så kan vi tillsammans gå igenom era frågor samt ställa upp och ha en dialog med er kring ansökan och reda upp oklarheter vi ser.

Tänk redan nu på hur ni skulle hantera att få ett lägre belopp än det ni sökt.
Detta är något vi ofta frågar om då styrelsen vi inte har medel att finansiera alla ansökningar. Då är det viktigt att veta om ett lägre bidrag fortfarande gör möjligt att t.ex. genomföra ett lyckat evenemang eller om det skapar problem då förutsättningarna inte finns.

Kommer ansökan in mellan den 26-31 i ansökningsmånaden så kan vi inte garantera någon återkoppling, även om vi gör vårt bästa. Det kan t.ex. vara om ansökan inte uppfyller de krav vi har och då inte kan göra en rättvis jämförelse mellan alla ansökningar som kommit in och i tid. 

Vi har skapat detta upplägg dels för att snabba på beslutsprocessen och göra arbetsmiljön bättre för styrelsen och planera in möten för beslut så snart som möjligt efter sista ansökningsdag för att på så sätt lämna beslut snabbt och göra utbetalningar kort därefter.

Detta har bland annat gjorts baserat på feedback från er våra föreningar.  

Vi planerar under året att skapa en exempelansökan man kan titta på för att enklare förstå hur en färdig ansökan kan se ut.

För mer info och detaljer kika in här på vår hemsida

Read more >

Årsmötet 2023 en sammanfattning

Posted on Uncategorized

Snön hade inte riktigt släppt sitt grepp om Mälardalen men vi hade fint solsken och trevliga lokaler att vistas i när årsmötet gick av stapeln den 11 mars i Eskilstuna. Och ni föreningar kan använda dem med plus den utrustning och material vi nu skickat ut från Uppsala.

För att kunna visa upp distriktet driva på för en korrekt hantering av spelhobbyn och kanske viktigast av allt se till att få träffa våra föreningar och få med oss all som händer i och kring deras verksamhet och hur vi som distrikt kan underlätta nu och/eller i framtiden.

Året 2022 är nu lagt till handlingarna efter vårt årsmöte den 11 mars 2023. Som ni kan läsa och framförallt se i vår verksamhetsberättelse var det ett år med en något större styrelse och många aktiviteter. Det var även ett år där vi fortsatte vårt arbete att skapa en bra grund för att arbeta kommande år utan omfattande arbetsinsatser för att bara komma igång med verksamhet och aktiviteter. I år hoppas vi bli färdiga med detta och kanske börja med att skapa arbetsgrupper i olika situationer. 

Vi gör allt detta så att kommande styrelser framåt skulle ha de bästa förutsättningarna att genomföra verksamhet som behövs och underlätta vid överlämning och nystart vid verksamhetsårets början. Som t.ex. rutiner och policys som grund för ett kraftfullare och mer väloljat maskineri i distriktet.

Vi hjälpte flera föreningar att genomföra sin projekt eller med bidrag till sina lokaler. Vi har även arbetat vidare att skapa mer stöd till er som söker bidrag senast genom ett underlag att använda när ni återkopplar.

I år kommer styrelsen bestå av 4 personer men alla dessa har varit med under 2022 och vi kommer även ha 2 revisorer som håller koll på oss i styrelsen 🙂

En av de större sakerna som kommer ske i år är att förhandla fram ett avtal med vårt riksförbund som kommer att innebära att upp till 30 % av vår budget går till dem i utbyte mot en hel del åtgärder som vi behöver för att kunna bedriva vår verksamhet. Detta plus de saker ni tagit upp och fortfarande kan ta upp som vore bra få oss i distriktet att erbjuda er föreningar.  

Som vanligt fortsätter distriktet med en medlemsavgift på 0 kr för att ni medlemmar fortsatt ska ha de ekonomiska möjligheterna att vara en del av distriktet.

Budgeten för 2023 fortsätter att ha ett större del stöd riktat till föreningar då distriktsstyrelsen tror och hoppas att det kommer göra en skillnad nu när det med rådande samhällsklimat kan bli kostnadsökningar vid genomförandet av projekt eller hyreskostnader.

År 2024 kommer budgeten hamna på mer normala nivåer bland annat då vi räknar med att ha en större utgift då vi kommer betala en del stöd till riksförbundet som vi nämnt ovan.

Om din förening önskar arrangera något och vill söka stöd av distriktet tveka inte att kontakta distriktet genom (info@malardalen.sverok.se) eller håll utkik efter vårt nyhetsbrev som informerar er om nästa ansökningsrunda.

Detsamma gäller om ni vill komma med förslag till avtalet.

Den nya styrelsen för 2023 blev:

Michel Rowinski som distriktsordförande,
Jerk Fogelqvist Utterström som distriktskassör
och, Cecilia Sjödin och William Väisänen som distriktsledamöter.

Gustav Ålander och Elis Låås blev distriktsrevisorer.

Ingen aktiv valberedning i år men vissa delar kommer skötas av styrelsen och inför nästa år har vi en kandidat.

Alla valdes på årsmötet i Eskilstuna den 11 mars 2023.

Read more >

Kom på Årsmöten hos Studiefrämjandet

Posted on Uncategorized

Torsdagen den 17 april kl 18:00 kommer Studiefrämjandet Sörmland ha sitt årsmöte i Eskilstuna.

och

Torsdagen den 27 april kl 18:00 kommer Studiefrämjandet Uppsala Västmanland har sitt årsmöte, efter ett inledande föredrag, i Uppsala.

Det innebär en möjlighet för oss att vara med och påverka vårt studieförbund!
Studiefrämjandet vill ge människor kunskap och kraft att forma sin framtid.


Vi inom Sverok använder idag Studiefrämjandet för att få stöd på olika sätt för genomförandet av olika aktiviteter samt tillgång till deras lokaler. Vi har sedan förra året arbetat med att tydliggöra vilka resurser och lokaler vi kan få tillgång till och när dessa är tillgängliga.

Men är det något mer ni saknar? Någon fråga ni vill ska driva?
Vill du vara med på årsmötet?


Rösträtt och närvaro på mötet.
Sverok är en medlemsorganisation i Studiefrämjandet.
Varje regional enhet som får utse ett ombud med rösträtt och ett närvaro och yttranderätt.  Distrikt Sverok Mälardalen räknas som en regional enhet.
 
De lokala enheterna kan utse 3 ombud totalt och får utse varsitt ombud med närvaro och yttranderätt.
Ni Sverok föreningar som läser detta räknas som lokala enheter.

Anmälan till Studiefrämjandet i Sörmland ska skickas in senast 2 april.
Hör av er till oss senast 1 april så kan vi samordna vilka som kommer som ombud med rösträtt och vilka med bara närvaro och yttranderätt.

Anmälan till Studiefrämjandet i Uppsala-Västmanland ska skickas in senast 27 mars.
Hör av er till oss senast 26 mars så kan vi samordna vilka som kommer som ombud med rösträtt och vilka med bara närvaro och yttranderätt.


Lämna Namn, Adress, E-post och mobilnummer samt vilkets sorts ombud ni vill skicka.
Vill ni stanna för lättare förtäring efteråt meddela specialkostbehov om ni behöver det.

Använd gärna följande mail info+sf@malardalen.sverok.se


Ni kan även nå oss via info@malardalen.sverok.se eller på vår facebook eller Discordserver.

Read more >

Från när och fjärran, kandidater till förtroendeposter i Sverok Mälardalen hör av er till valberedningen.

Posted on Uncategorized

Hej alla förtroendevalda i Sverok Mälardalen

Det är distriktsårsmöte 11 mars i Eskilstuna och ni har fortfarande tid att söka till Sverok Mälardalens styrelse och andra poster!

Det finns poster som ordförande, kassör, sekreterare, ledamot, revisor, revisorsersättare och valberedning.

Bara att mejla valberedningen@sverok.malardalen.se för att kandidera!

Mvh

Sverok Mälardalens valberedning
Oliver

De poster vi söker personer till är:
Ordförande
Kassör
Sekreterare 
Styrelseledamot
Revisor
Revisorsersättare
Valberedning
   
Skicka namn och kontaktuppgifter till adressen till: valberedningen@malardalen.sverok.se  

 Mer information om posterna

Viktiga datum  

Datum för årsmöte är 11/3 1300-1600
Här kan du anmäla dig till mötet.
Möteshandlingarna finns ute 26/2
Här finns de som är färdiga redan idag
Vill du ha dem per mail kontakta info+11@malardalen.sverok.se
Read more >

Det är dags för Sverok Mälardalens årsmöte! 

Posted on Uncategorized

Vi är ett stort distrikt med 3 regioner därför blir det ett hybridmöte man kan deltaga på fysiskt eller digitalt.

Vi bjuder även på resekostnaderna ifall ni vill komma fysiskt men har en bit att åka.

När? Lördagen den 11 mars kl 13-16

Vi bjuder på lunchmingel från kl 12:00 då ni t.ex. kan ställa frågor till oss i styrelsen.

Var? Fysiskt i Studiefrämjandets lokaler på Västeråsgatan 90 i Eskilstuna eller Digitalt via Sverok Mälardalens Discord-server.

Vad? Årsmöte där vi går igenom det gångna året, bestämmer vad distriktet ska arbeta med i år och hur vi ska fördela våra pengar i förhållande till detta.

Extra speciellt i år är att vi ska besluta om ett avtal där vi kommer att stödja Riksförbundet med upp till 30 % av vår årliga budget i utbyte med tjänster och fortsatt stöd samt annat som distriktet och dess föreningar behöver. Exempelvis tillgång till juridiks expertis om en kassör försvinner från jordens yta.

Oavsett hur ni deltar får ni väldigt gärna meddela oss så vi lättare kan planera deltagande och mat för de som kommer.

Efter mötet så kommer det bli traditionsenligt spelande. Och vi kommer att ha med oss alla av 2021 och 2022 års vinnare av Spiel des Jahre. Från 2021 MicroMacro Crimecity, Paleo och vinnaren i barn kategorin Dragomino. Från 2022 Cascadia, Living Forest och vinnaren i barn kategorin Magic Mountain.
 

Spela dessa själv eller få en demonstration.  
Ni kommer också kunna vinna brädspel, rollspelsböcker och annat kul då vi lottar ut en del av de spel och utrustning vi har.

Deltagande och rösträtt

Alla som är med i en förening får delta men ni får också skicka ombud med rösträtt. Hur många beror på medlemsantal:

2 ombud för upp till 25 medlemmar
3 ombud för 26-50 medlemmar
4 ombud för 51-75 medlemmar
5 ombud för 75-100 medlemmar
6 ombud för 101 medlemmar och därutöver

Här finns ett anmälningsformulär för er som kommer.

Handlingar och nomineringar

Inga kommentarer har inkommit  angående kommande verksamhetsplan eller budgetar som presenterades på vårt julmingel den 17/12.

Tänk på att vi under året kommer arbeta med riksförbundet gällande ett avtal som berör upp till 30 % av våra medel.
Vi har tyvärr inte heller ännu fått in några nomineringar men hoppas ni som vill vara aktiva dyker upp eller hör av er till valberedningen då ni vill att vår verksamhet fortsätter även detta år. Här finns deras sida https://nominera.se/sverokmalardalen/elections/view

Vill ni ha alla årsmöteshandlingar skickade per mail kontakta oss på info+11@malardalen.sverok.se

LÄNK TILL ÅRSMÖTESHANDLINGAR

Årsmöteshandlingar

25 februari, 2 veckor innan mötet kommer allt finnas upplagt och uppdaterat enligt plan men redan nu finns några dokument som gjordes till Julminglet 2022 men dessa kan alltså uppdateras.


P.s. Det går fortfarande bra att skicka in förslag som kommer att behandlas som en övrig fråga på årsmötet D.s.

Read more >

Sveroks Mälardalens Julmingel

Posted on Uncategorized

Genomfördes den 17 december i Studiefrämjandet i Västerås lokaler.

Vi bjöd på god vegetarisk gryta, pepparkakor med glögg och en möjlighet att träffa styrelsen och diskutera den preliminära verksamhetsplanen och verkligen påverka vad distriktets
skulle fokusera på kommande år.

Vi genomförde också demonstration av Spiel des Jahresvinnarna för 2022 Cascadia, Magic Mountain och Living forest som Sverok Mälardalen köpt för att bredda vårt spelutbud och
uppmärksamma annorlunda spel som finns där ute.

Vi hade med pinsmaskin och material till föreningar som kunde dyka upp samt tävlingar och vinster som tokens för att generera bilder med. Tyvärr var det sparsamt med besökare men
så kan det gå när många planerat in egna evenemang samma dag.

Dock fick vi se de fina lokaler som Studiefrämjandet har i Västerås.
Alla spel finns som vanligt att låna av distriktet så länge vi har kvar dem.

Read more >

Från Ordföranden:

Posted on Uncategorized

Spelovet kommer och spellovet går går som ett spelkulturtåg genom Sveroks föreningar.

Hoppas ni hade det underbart under spellovsveckan hos er och att hösten har varit bra och att ni är redo att ta er an vintern som i veckan gjorde ett förtida besök hos många.

Snart är det dags att hantera ansökningar, hoppas ni har förståelse för de ändringar vi gjort och även de verktyg vid jobbar med och på för att underlätta för nya som gamla ansökare ser fram emot att läsa alla intressanta projekt ni vill genomföra om några dagar och fina lokaler ni behöver stöd till.

Riksmötet är genomfört och förbundet tuffar vidare inför nya utmaningar nästa år.

Som ni kanske läst tidigare så har vi bestämt att dela ut ett krisstöd till förbundet då det hamnat i en ekonomiskt prekär situation med väldigt kort varsel.

Då vi självklart vill ha kvar ett välfungerande förbund med distrikt och lokala föreningar och allt de behöver för att fungera så har vi självklart hörsammat detta rop på hjälp.

Detta gjordes inte i ett vakum och även om det inte varit möjligt att kalla till ett stormöte och gå igenom allt med alla föreningar så har distriktet god ekonomi och distriktsstyrelsen har haft kontakt med några föreningar för att pejla läget och bara fått positivt stöd. Speciellt då vårt förbund av olika skäl har ekonomiska tillgångar för att ge ett sådant bidrag och göra det utan någon som helst påverkan på nästkommande verksamhetsårs budget.

Framtiden får utvisa hur vi gemensamt tar oss vidare men det förslag som nu ligger på bordet skulle innebära ett avtal mellan distrikt och förbund som skulle i reella termer skulle binda lite mindre än en tredjedel av vår årliga budget. 

Med de bidrag vi får och om vi kommer fortsätta få vårt årliga bidrag så borde det ganska smärtfritt gå att hantera en sådan stor kostnad i vår budget.

Men avtalet ska utformas på för oss bästa sätt och där kommer ni in genom er deltagande på Julmingel, Distriktsårsmöte och andra möten vi kallar till för att diskutera denna viktiga fråga.

Vad är det vi som distrikt vill få tillbaka från vårt förbund utöver grundläggande saker som Ebas, stöd vid ansökningar, tillgång till olika föreningspraktiska system. Kanske möjlighet till fler delegater på fullmäktige åtminstone digitalt om inte fysiskt, eller tillgång till stöd vid större arrangemang kring Spellov och Pride för att nämna några?

Vi i distriktsstyrelsen lägger en preliminär budget och verksamhetsplan varje år utöver den som beslutas för det året man har årsmöte men det är ni föreningar där ute som som ska rikta och fylla dessa dokument med mål, uppgifter och ekonomiska muskler så vi kan genomföra det ni vill. Och som alltid hur många behöver man vara. 

Kan du inte sitta i distriktsstyrelsen finns andra förtroendeposter. Passar inte dessa kanske du kan vara med i en arbetsgrupp och hjälpa till i frågor du tycker är viktiga.

Så fundera lite över vad som saknas, vad vi kan göra bättre och hur ni där ute kan hjälpa oss nå dit.

Tills dess kommer jag och min styrelse speltesta lite Spiel des Jahresvinnare och förbereda förslag på verksamhetsplaner och budget samt försöka ringa runt till några av er så att så många som möjligt kommer till vårt julmingel.

I snö eller tö så rider Sverok på med ett hej och hå!

Hoppas vi ses snart
/Michel Rowinski,
Ordförande
Sverok Mälardalen  

Om DU vill försäkra att Sverok Mälardalen fortsätter frodas framöver så är du mer än välkommen att söka till styrelsen eller höra av er med frågor kring detta.

Skriv till info@malardalen.sverok.se eller på vår facebook eller Discordserver.

Read more >

Julmingel i Västerås 17/12

Posted on Uncategorized

Sverok Mälardalen bjuder återigen in just dig och din förening att komma på vårt julmingel.

Årets julmingel kommer gå av stapeln i Västerås närmare bestämt
17 december kl 12-18.
Adress Pilgatan 8C hos Studiefrämjandet i Västerås
Lokal: Kulturen

Och som tidigare år kommer det blir en en trevlig blandning av mat, spel och samtal kring det kommande året och vad ni föreningar tycker är viktigt att jobba med. Avspänt och gemytligt.

Vi tar självklart med vår pinsmaskin och annat kul som vi hinner få fram. Men det vi definitivt tar med oss är alla tre av 2022 års vinnare av det prestigefyllda brädspelspriset Spiel des Jahres. Magic Mountain, Cascadia och Living forest och även andra bra spel som vinnarna av samma pris år 2021 nämligen Paleo, Dragomino och Micro Macro Crime City.

Och vi kokar som vanligt upp en trevlig gryta samt bjuder på pepparkakor och lussekatter under dagen.

Vi kommer också diskutera nästa års verksamhetsplan och budget och hur styrelsen så här långt tycker de borde se ut.

Självklart kommer diskussionen om det krisstöd vi beslutat att betala ut till förbundet och hur ett kommande avtal kan komma att påverka distriktets verksamhet.

Om ni vill ha bidrag för att ta er till julminglet hör av er till distriktsstyrelsen så ser vi vad som går att ordna.

Om ni kommer får ni gärna maila in följande uppgifter till distriktsstyrelsen:

Namn
Förening
Allergier
Kost/Preferenser

Och för er som redan nu tänker på distriktsårsmötet så vill vi säga härligt!

Inom kort så kommer det komma ett utskick om detta och om nomineringar till detta.

Vänliga hälsningar
Sverok Mälardalens distriktsstyrelse
Michel, Jerk William Cecilia och David

Read more >

Beslut är fattat för årets andra lokalbidragsansökningsperiod och för årets tredje projektansökningsperiod

Posted on Uncategorized

Detta är de sista perioderna för i år.

Lycka till med allt ni har planerat i era lokaler och med era projekt. Vi hoppas vi får möjlighet att ses digitalt eller fysiskt eller kanske när vi besöker någon av våra föreningar. Och att ni kommer till vårt julmingel 17 december i Västerås eller Distriktsårsmöte i Eskilstuna till våren.

Nedan har ni vårt ställningstagande till hur vi hanterat ansökningarna generellt och som vanligt kan ni läsa i våra styrelseprotokoll på hemsidan om hur besluten fattades.

https://malardalen.sverok.se/wp-content/uploads/2022/12/2022-10-22-Stallningstagande-vid-lokal-projektbidrag.pdf

Besluten fattades 4 december
https://malardalen.sverok.se/motesprotokoll/

Nu kan vi upplysa er om att förra årets hjärtformade roll-ups vi gjorde sedan ett tag tillbaka nu är hos våra vänner Studiefrämjandet. Två i Uppsala/Västmanland en i Västerås och en i lokalen på Ljusbärargatan 2b i Uppsala och en hos Studiefrämjandet i Sörmland närmare bestämt i Eskilstuna.

Rollupsen har variabel höjd och man kan tillfälligt sätta på en egen logotyp eller information både över hjärtat som under.

https://malardalen.sverok.se/…/236310_Roller_Sverok…

De kan lånas efter kontakt med styrelsen.

Vi hoppas ni kan använda dem för att visa upp er som stolta medlemmar i Sverok samt för att sprida lite spelkulturkärlek.

Read more >