Uncategorized

Ny grafisk profil – kom med förslag på logotyp

Som en del av er redan uppmärksammat har vårt moderförbund uppdaterat sin grafiska profil och då samtidigt gjort en hel del förändringar i de kännetecken som utgör vår logotyp och som i stort varit oförändrat sen starten.

Vi vet att alla inte varit nöjda med detta och där kan ni föreningar förstås alltid höra av er till oss eller direkt till förbundet eller varför inte ta upp det på Riksmötet.

Men vår nya distriktsprofil är inte färdig ännu. Bland annat då vi nämligen vill att ni våra medlemsföreningar och medlemmar självklart ska få vara med i den processen. En logotyp ska ju representera hela Mälardalens distrikt som är både stort och varierat på olika sätt vi har ju tre hela regioner och nästan en miljon människor boendes här. Så innan vi ändrar på vår för att passa in med förbundets vill vi att ni ska få tillfälle att tycka till.

Så det närmaste månaderna kommer vi arbeta fram ett arbetssätt där ni kommer kunna komma med förslag på ny distriktsprofil och sedan efter att ett urval görs kommer våra medlemmar och deras föreningar vara med i bestämmandet över vårt slutgiltiga förslag till vilket tecken som ska representera oss alla på distriktsnivån.

Det kanske kommer var det ni alla tycker bäst representerar spelkulturen, eller kanske blir det en sammansmältning av den nuvarande och den nya eller något mer.

Vi lämnar er med två hjärnomruskande förslag.