Uncategorized

Påminnelse: Dags att söka lokal & projektbidrag!

Nu är ansökningsperioden igång 🎉

Sverok Mälardalen hjälper föreningar runtom Mälardalen på flera sätt. Ett av dessa är att medlemsföreningar har möjlighet att söka bidrag.

Sverok Mälardalen erbjuder två typer av bidrag; projektbidrag och lokalbidrag. Dessa kan sökas oberoende av varandra.

Bidragen finns för att främja spelhobbyn i Uppsalas, Sörmlands och Västmanlands län.

Lokalbidrag & Projektbidrag:

För lokalbidrag och projektbidrag finns två ansökningsperioder. För första tillfället ska ansökan skickas in senast 31/5 och för det andra tillfället 30/11.

Totalt är det budgeterat 20 000 kr i lokalbidrag och 90 000 kr i projektbidrag för 2023.

Så vill ni arrangera något under sommaren eller hösten så är det tillfället i maj ni ska sikta på och tänker ni redan på nästa års hyror eller saker på våren är det tillfället i november som ni bör söka till.

Återkoppling
Och ni som tidigare sökt glöm inte bort att återkoppla hur det gått! Vi har en enkel guide med två exempel från hur föreningar gjort tidigare. Ni hittar den på vår sida för bidragsansökningar. Här är en direktlänk till mallen.

Ansökningsrutiner.
Har ni frågor kring er ansökan? Tveka inte att höra av er! Om ni skickar in er ansökan senast den 25/5 eller 25/11 så kan vi tillsammans gå igenom era frågor samt ställa upp och ha en dialog med er kring ansökan och reda upp oklarheter vi ser.

Det är även bra om ni funderar på hur ni skulle hantera att få ett lägre belopp än det ni sökt. Vi har tyvärr inte medel att finansiera alla sökningar och vet vi om att ett lägre bidrag fortfarande gör möjligt att t.ex. genomföra ett lyckat evenemang kan vi ev fördela om en delsumma. Eller om det skapar problem då förutsättningarna inte finns kan vi även ha det i åtanke vid utdelning. 

Kommer ansökan in mellan den 26-31 i ansökningsmånaden så kan vi inte garantera någon återkoppling, även om vi gör vårt bästa. Det kan t.ex. vara om ansökan inte uppfyller de krav vi har och då inte kan göra en rättvis jämförelse mellan alla ansökningar som kommit in och i tid. 

Vi har skapat detta upplägg dels för att snabba på beslutsprocessen och göra arbetsmiljön bättre för styrelsen och planera in möten för beslut så snart som möjligt efter sista ansökningsdag för att på så sätt lämna beslut snabbt och göra utbetalningar kort därefter. 

Detta har bland annat gjorts baserat på feedback från er våra föreningar.   

Vi planerar under året att skapa en exempelansökan man kan titta på för att enklare förstå hur en färdig ansökan kan se ut.

För mer info och detaljer kika in här på vår hemsida