Uncategorized

Årsmötet 2023 en sammanfattning

Snön hade inte riktigt släppt sitt grepp om Mälardalen men vi hade fint solsken och trevliga lokaler att vistas i när årsmötet gick av stapeln den 11 mars i Eskilstuna. Och ni föreningar kan använda dem med plus den utrustning och material vi nu skickat ut från Uppsala.

För att kunna visa upp distriktet driva på för en korrekt hantering av spelhobbyn och kanske viktigast av allt se till att få träffa våra föreningar och få med oss all som händer i och kring deras verksamhet och hur vi som distrikt kan underlätta nu och/eller i framtiden.

Året 2022 är nu lagt till handlingarna efter vårt årsmöte den 11 mars 2023. Som ni kan läsa och framförallt se i vår verksamhetsberättelse var det ett år med en något större styrelse och många aktiviteter. Det var även ett år där vi fortsatte vårt arbete att skapa en bra grund för att arbeta kommande år utan omfattande arbetsinsatser för att bara komma igång med verksamhet och aktiviteter. I år hoppas vi bli färdiga med detta och kanske börja med att skapa arbetsgrupper i olika situationer. 

Vi gör allt detta så att kommande styrelser framåt skulle ha de bästa förutsättningarna att genomföra verksamhet som behövs och underlätta vid överlämning och nystart vid verksamhetsårets början. Som t.ex. rutiner och policys som grund för ett kraftfullare och mer väloljat maskineri i distriktet.

Vi hjälpte flera föreningar att genomföra sin projekt eller med bidrag till sina lokaler. Vi har även arbetat vidare att skapa mer stöd till er som söker bidrag senast genom ett underlag att använda när ni återkopplar.

I år kommer styrelsen bestå av 4 personer men alla dessa har varit med under 2022 och vi kommer även ha 2 revisorer som håller koll på oss i styrelsen 🙂

En av de större sakerna som kommer ske i år är att förhandla fram ett avtal med vårt riksförbund som kommer att innebära att upp till 30 % av vår budget går till dem i utbyte mot en hel del åtgärder som vi behöver för att kunna bedriva vår verksamhet. Detta plus de saker ni tagit upp och fortfarande kan ta upp som vore bra få oss i distriktet att erbjuda er föreningar.  

Som vanligt fortsätter distriktet med en medlemsavgift på 0 kr för att ni medlemmar fortsatt ska ha de ekonomiska möjligheterna att vara en del av distriktet.

Budgeten för 2023 fortsätter att ha ett större del stöd riktat till föreningar då distriktsstyrelsen tror och hoppas att det kommer göra en skillnad nu när det med rådande samhällsklimat kan bli kostnadsökningar vid genomförandet av projekt eller hyreskostnader.

År 2024 kommer budgeten hamna på mer normala nivåer bland annat då vi räknar med att ha en större utgift då vi kommer betala en del stöd till riksförbundet som vi nämnt ovan.

Om din förening önskar arrangera något och vill söka stöd av distriktet tveka inte att kontakta distriktet genom (info@malardalen.sverok.se) eller håll utkik efter vårt nyhetsbrev som informerar er om nästa ansökningsrunda.

Detsamma gäller om ni vill komma med förslag till avtalet.

Den nya styrelsen för 2023 blev:

Michel Rowinski som distriktsordförande,
Jerk Fogelqvist Utterström som distriktskassör
och, Cecilia Sjödin och William Väisänen som distriktsledamöter.

Gustav Ålander och Elis Låås blev distriktsrevisorer.

Ingen aktiv valberedning i år men vissa delar kommer skötas av styrelsen och inför nästa år har vi en kandidat.

Alla valdes på årsmötet i Eskilstuna den 11 mars 2023.