Sverok Mälardalen deltar ofta i projekt, ibland sådana vi själva leder och andra gånger hakar vi på andras projekt och evenemang. Tidigare har vi t.ex. fått stöd för och genomfört projektet ”Spela lika” där vi utformade en likabehandlingsplan samt höll i utbildningar om jämställdhet och inkludering.

De projekt vi i skrivandets stund satsar mest på under 2020 är:

Fantastikens månad

Fantastikens månad är Sveroks nationella läs och skrivfrämjande satsning som vi gör tillsammans med bibliotek runt om i landet. Det arrangeras massor av spännande aktiviteter med våra två teman Året är 3020 och En magisk tidsålder. Sverok Mälardalen planerade att delta i projektet genom att visa upp sin verksamhet vid ett par tillfällen under april då projektet skulle ägt rum. Tyvärr har situationen kring covid-19 påverkat Fantastikens månad och få bibliotek kan eller vill ha den typen av verksamhet under våren. Därför beslöt Sverok nationellt att bibliotek och fritidsgårdar själva får välja när de vill ha just sin Fantastikens månad. Exempelvis planerar Sverok mälardalen att ordna evenemang tillsammans med Uppsala stadsbibliotek under hösten och vi siktar på att få till fler aktiviteter under året.
Läs mer om det, vår novelltävling, fantastikens genrer, aktiviteter och annat på förbundets hemsida här. Är ni ett bibliotek, en förening eller en organisation som vill vara med? Mejla: fantastik@sverok.se

Spela Tillsammans Västmanland

Distriktet har fått stöd från Region Västmanland för att genomföra utbildningar i föreningskunskap – för barn och unga. Vi är av uppfattningen att många unga inte har en relation till föreningsliv och inte heller har någon kunskap om föreningsteknik. Detta vill vi ändra på! Under hösten kommer Föreningskonsulenten att föreläsa om detta på fritidsgårdar i regionen.