Sverok Mälardalen är en distriktsorganisation inom spelhobbyförbundet Sverok. Distriktet omfattar Sörmland, Västmanland och Uppsala län. Alla föreningar som ansluter sig till Sverok, och har säte i något av dessa tre län, blir automatiskt medlemmar i Sverok Mälardalen.

Distriktets syfte är att på olika sätt stötta och hjälpa sina medlemsföreningar samt främja spelhobbyn i regionen. Sverok Mälardalen leds av en ideell styrelse som väljs på distriktets årsmöte.

Sverok Mälardalens stadgar

Vad kan distriktet hjälpa till med?

  • Ekonomisk stöttning i form av projektbidrag och lokalstöd
  • Marknadsföring av evenemang
  • Kunskap inom föreningsarbete, styrelsearbete och projektledning
  • Kontakt med kommun, landsting och andra myndigheter
  • Både små och stora frågor som rör spelhobbyn eller föreningsarbete

Föreningskonsulent

Sedan början av 2016 har distriktet en anställd föreningskonsulent. Till hen kan du vända dig om du har frågor eller behöver hjälp med något som rör spelkultur eller föreningslivet. Under 2020 är ordinarie Föreningskonsulent Anna tjänstledig och Harry är vikarie.

Kontaktuppgifter finns här!

Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll 2016

Årsmötesprotokoll 2017

Årsmötesprotokoll 2018

Årsmötesprotokoll 2019