Sverok Mälardalen är en distriktsorganisation inom spelhobbyförbundet Sverok. Distriktet omfattar Sörmland, Västmanland och Uppsala län. Alla föreningar som ansluter sig till Sverok, och har säte i något av dessa tre län, blir automatiskt medlemmar i Sverok Mälardalen.

Distriktets syfte är att på olika sätt stötta och hjälpa sina medlemsföreningar samt främja spelhobbyn i regionen. Sverok Mälardalen leds av en ideell styrelse som väljs på distriktets årsmöte.

Malin Rosengren, Sverok Mälardalens Ordförande 2020.
Utöver sitt arbete i distriktet är Malin också engagerad i E-sportföreningen Northspawn.  

Sverok Mälardalens stadgar

Vad kan distriktet hjälpa till med?

  • Ekonomisk stöttning i form av projektbidrag och lokalstöd
  • Marknadsföring av evenemang
  • Kunskap inom föreningsarbete, styrelsearbete och projektledning
  • Kontakt med kommun, landsting och andra myndigheter
  • Både små och stora frågor som rör spelhobbyn eller föreningsarbete

Föreningskonsulent

Sedan början av 2016 har distriktet en anställd föreningskonsulent (RFK). Föreningskonsulenten är arvoderad och arbetar bl.a med att stötta distriktstyrelsen, sköta kontakt med myndigheter, representera Sverok på evenemang,  hjälpa medlemsföreningar, söka bidrag samt starta och genomföra projekt. Till RFK kan du vända dig om du har frågor, behöver hjälp med något som rör spelkultur eller föreningslivet eller har något roligt förslag. Tveka inte! Han tycker alltid det är kul när föreningar tar kontakt.

Under 2020 är ordinarie Föreningskonsulent Anna Liljeblad tjänstledig och Harry Skärlund är vikarie.