Om Sverok Mälardalen

Sverok Mälardalen är en distriktsorganisation inom spelhobbyförbundet Sverok. Distriktet omfattar Sörmland, Västmanland och Uppsala län. Alla föreningar som ansluter sig till Sverok, och har säte i något av dessa tre län, blir automatiskt medlemmar i Sverok Mälardalen.

Distriktets syfte är att på olika sätt stötta och hjälpa sina medlemsföreningar samt främja spelhobbyn i regionen. Sverok Mälardalen leds av en ideell styrelse som väljs på distriktets årsmöte.

Malin Rosengren, Sverok Mälardalens Ordförande 2020.
Utöver sitt arbete i distriktet är Malin också engagerad i E-sportföreningen Northspawn.

Sverok Mälardalens stadgar

Vad kan distriktet hjälpa till med?

  • Ekonomisk stöttning i form av projektbidrag och lokalstöd
  • Marknadsföring av evenemang
  • Kunskap inom föreningsarbete, styrelsearbete och projektledning
  • Kontakt med kommun, landsting och andra myndigheter
  • Både små och stora frågor som rör spelhobbyn eller föreningsarbete

Föreningskonsulent

2016-2020 hade distriktet en anställd, arvoderad föreningskonsulent (RFK). Från och med 2021 är så inte fallet. Istället sköts arbetet av styrelsen.