Välkomna till Sverok Mälardalens årsmöte 2017!
På mötet väljer vi ny styrelse för 2017, utvärderar hur 2016 gick och bestämmer hur vi vill att Sverok Mälardalen ska utvecklas det kommande året. Din röst räknas!
Plats: Pilgtan 8, Västerås (Studiefrämjandet Västmanlands lokaler)
Tid: Söndag den 19e mars 2017, klockan 13:00, samling från klockan 12:30

Schema:

kl 13-13:30 Presentationsrunda

kl 13:30-16:30 Årsmöte

kl 16:30 Brädspel, mingel och middag

 

Läs hela kallelsen till årsmötet

Dagordning

Verksamhetsberättelse 2016

Ekonomisk berättelse 2016

Revisionsberättelse 2016 – Inväntas från revisorerna

Verksamhetsplan 2017

Budget 2017

Proposition om 30§

Proposition om 33§ 

Motioner 2016 – Inga inkomna motioner

För resa till och från Sverok Mälardalens årsmöten betalas reseersättning ut enligt gällande regler. Fyll i nedanstående blankett och insänd denna tillsammans med aktuella biljetter och kvitton.

Reseersättningsblankett