OBS! Distriktet har årsmöte den 19 mars. Mer information hittar du i kallelsen till höger. 

Sverok Mälardalen är en regional sammanslutning av Sverokföreningar i Södermanlands, Västermanlands och Uppsala län. Distriktets syfte är att på olika sätt stötta och hjälpa sina föreningar. Distriktet fördelar bland annat projektbidrag och lokalstöd till föreningar i området.

Sverok Mälardalen leds av en ideell styrelse som väljs på distriktets årsmöte. Styrelsens främsta ansvar är att verkställa de beslut medlemmarna fattat på årsmötet. Utöver dessa centrala delar av distriktets verksamhet arbetar Styrelsen med löpande arbetsuppgifter som formellt krävs av distriktet i form av bokföring, möten och protokoll. Distriktet har inga anställda.

Sverok Mälardalens stadgar